گالری عکس

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی گل های ماه تابان در ارتباط با پلیس و خدمات نیروی انتظامی واحد تحقیق و پژوهش برگزار کردند