اخبار

بازدید از فعالیت های کودکان دلبندمان

1391/10/26 19:35

 با سلام

احتراما ؛ بدین وسیله از شما والدین گرامی دعوت میگردد در بازدید از فعالیت های انجام شده در خصوص پیشرفت فرزند دل بندمان 

گروه سنی 2- 3 سال در مدت سه ماهه ی پاییز  روز چهارشنبه مورخ 91/10/27 ساعت 14 الی 16

گروه سنی 3-4 سال در مدت سه ماهه ی پاییز  روز شنبه مورخ 91/10/30 ساعت 14 الی 16

آمادگی1 گروه سنی 4-5 سال  در مدت سه ماهه ی پاییز  روز یک شنبه مورخ 91/11/1 ساعت 14 الی 16

آمادگی2 گروه سنی 5-6 سال  در مدت سه ماهه ی پاییز  روز دو شنبه مورخ 91/11/2 ساعت 14 الی 16

در مهد کودک حضور به هم رسانید.

با تشکر 

مدیریت مهد کودک و پیش دبستانی دو زبانه ماه تابان - مروارید حدادی