اخبار

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فردوسی

1392/08/06 22:10

  با سلام خدمت شما اولیای گرامی

سه شنبه مورخ 7 آبان جلسه مشاوره با حضور سرکار خانم دکتر فردوسی و مشارکت شما اولیای محترم در ساعت 15:45 در مهد کودک ماه تابان برگزار می گردد.