اخبار

جهت آمادگی برای تهیه عکس

1392/08/10 14:24

از والدین گرامی خواهشمند است کودکان دلبندمان را جهت گرفتن عکس 

یکشنبه مورخ 12 آبان گروه سنی 4-5 و 5-6 سال

دوشنبه مورخ 13 آبان گروه سنی 2-3 و 3-4 سال

آماده فرمایید .

با تشکر