اخبار

تعطیلی

1392/08/19 05:37

قابل توجه والدین گرامی 

مهدکودک و پیش دبستانی ماه تابان در روز سه شنبه مورخ 21 آبان ماه 92 به علت آلودگی هوا تعطیل میباشد.