اخبار

ارزیابی 3 ماهه

1392/09/19 22:12

والدین محترم، خواهشمند است در جلسه ای که جهت ارزیابی عملکرد سه ماهه ی پاییز دلبندمان 

گروه سنی 2-3 سال سال با حضور miss hadadi  و miss mahsa در روز چهارشنبه مورخ 20 آذر ماه 92

گروه سنی 3-4 سال سال با حضور miss hadadi  و miss negar در روز شنبه مورخ 23 آذر ماه 92

گروه سنی 3-4 سال سال با حضور miss hadadi  و miss kiana در روز یکشنبه مورخ 24 آذر ماه 92

گروه سنی 4-5 سال سال با حضور miss hadadi  و miss vida در روز دوشنبه مورخ 25 آذر ماه 92

گروه سنی 4-5 سال سال با حضور miss hadadi  و miss shaghayegh در روز سه شنبه مورخ 26 آذر ماه 92

گروه سنی 5-6 سال سال با حضور miss hadadi  و miss monaدر روز چهارشنبه مورخ 27 آذر ماه 92

بین ساعات 14.30 لغایت 16

برگزار میگردد حضور به هم رسانید.

با تشکر 

مدیریت مهدکودک و پیش دبستانی ماه تابان