اخبار

عکس شب یلدا

1392/09/26 23:05

 از والدین گرامی خواهشمند است کودکان دلبندمان را جهت گرفتن عکس شب یلدا

چهارشنبه  مورخ 27 آذر ماه گروه سنی 4-5 و 5-6 سال

شنبه مورخ 30 آذر ماه گروه سنی 2-3 و 3-4 سال

آماده فرمایید .

با تشکر