اخبار

جلسه مشاوره دکتر فردوسی

1392/11/02 15:00

  با سلام خدمت شما اولیای گرامی

یک شنبه مورخ 6 بهمن ماه جلسه مشاوره با حضور سرکار خانم دکتر فردوسی و مشارکت شما اولیای محترم در ساعت 15:45 در مهد کودک ماه تابان برگزار می گردد.