اخبار

عکس زمستانی

1392/11/09 19:31

  از والدین گرامی خواهشمند است کودکان دلبندمان را جهت گرفتن عکس زمستانی(اسکی)

شنبه  مورخ 12 بهمن ماه گروه سنی 4-5 و 5-6 سال

یکشنبه مورخ 13 بهمن ماه گروه سنی 2-3 و 3-4 سال

آماده فرمایید .

با تشکر