اخبار

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فردوسی

1393/08/30 18:31

  با سلام خدمت شما اولیای گرامی

یکشنبه مورخ 2 آذرماه 93 جلسه مشاوره با حضور سرکار خانم دکتر فردوسی و مشارکت شما اولیای محترم در ساعت 15:45 در مهد کودک ماه تابان برگزار می گردد.