اخبار

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فردوسی

1394/03/22 16:24

   با سلام خدمت شما اولیای گرامی

شنبه مورخ 23 خرداد 94 جلسه مشاوره با حضور سرکار خانم دکتر فردوسی و مشارکت شما اولیای محترم در ساعت 15:30 در مهد کودک ماه تابان برگزار می گردد.