اخبار

همایش آقای دکتر نغمه گو استاد استعدادیابی

1395/11/18 22:54

 قابل توجه اولیاء محترم 

باسلام
بدینوسیله ازشما عزیزان دعوت میشود تا در همایش آقای دکتر نغمه گو استاد استعدادیابی روز چهارشنبه مورخ95/11/20  ساعت 15 در مهدکودک برگزار میشود حضور بهم رسانید